UBEZPIECZENIE

Oferta ubezpieczeniowa rozszerzona o sporty zimowe

WARIANT I

KL (koszty leczenia) KR (koszty ratownictwa) NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) OC odpowiedzialność cywilna Koszt za 6 dni jazdy na stoku
10000 € 6000 € 30.000zł 30.000€ 16€

WARIANT II

KL (koszty leczenia) KR (koszty ratownictwa) NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) OC ( odpowiedzialność cywilna ) Koszt za 6 dni jazdy na stoku
20000 € 6000 € 30.000zł 30.000€ 20€

 

 

SUMY UBEZPIECZENIA W SIGNAL IDUNA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH 2017/2018

– koszty leczenia – 10.000€

– koszty ratownictwa – 6.000€

– następstwa nieszczęśliwych wypadków –  30.000zł

– odpowiedzialność cywilna –  30.000€

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ WYNOSI 2,8% WARTOŚCI IMPREZY (dodatkowo płatne)